Βρέθηκαν 320 αποτελέσματα   RSS     Φυσική [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Self Interacting Right-Handed neutrino Dark Matter and Small Scale Cosmology "crisis"  / Διάλεξη 2 2017 00:53:25
[Play] New Developments on Gauge/Gravity duality with Anisotropies  / Διάλεξη 11 2017 00:30:39
[Play] Physics activities of the ATLAS Thessaloniki group  / Διάλεξη 4 2017 00:36:01
[Play] Highlights from searches for supersymmetry in ATLAS  / Διάλεξη 8 2017 00:40:20
[Play] Διάλεξη 14 2013 01:23:19
[Play] Διάλεξη 19 2013 01:03:58
[Play] Top production with ATLAS  / Διάλεξη 9 2017 00:37:37
[Play] Διάλεξη 7 2013 01:24:27
[Play] Feynman rules for the Standard Model Effective Field Theory in Rξ -gauge  / Διάλεξη 13 2017 00:27:33
[Play] Exactness from symmetries in interacting current algebra theories  / Διάλεξη 5 2017 00:30:46
[Play] The FCC-ee  / Διάλεξη 2 2017 00:41:20
[Play] Διάλεξη 15 2013 01:23:55
[Play] Διάλεξη 6 2013 01:14:22
[Play] Forward Physics with the CMS - CASTOR calorimiter  / Διάλεξη 7 2017 00:31:06
[Play] The Phase II Upgrade of the CMS Tracker  / Διάλεξη 3 2017 00:31:14
[Play] Διάλεξη 22 2013 01:22:56
[Play] Gravitational Waves and Leptogenesis from Higgs Inflation in Supergravity  / Διάλεξη 7 2017 00:30:47
[Play] Beyond Perturbative QFT  / Διάλεξη 2 2017 00:44:32
[Play] Διάλεξη 10 2013 01:30:01
[Play] Novel Detector Developments: The Picosecond-Micromegas  / Διάλεξη 5 2017 00:30:23
Top