Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα   RSS     Γεωργακόπουλος Δημήτριος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Διάλεξη 13 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Γεώργιος Σφραντζής. Κείμενο: Μιχαήλ Δούκας, Η περιγραφή της Αλώσεως.
Εξάμηνο: 4o 2014-12-18 01:41:08 791
[Play] Διάλεξη 12 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ιωάννης Καντακουζηνός, Νικηφόρος Γρηγοράς, Μιχαήλ Δούκας, Γεώργιος Χαλκοκονδύλης, Μιχαήλ Κριτόβουλος.
Εξάμηνο: 4o 2014-12-16 01:23:06 734
[Play] Διάλεξη 11 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Γεώργιος Παχυμέρης, Ιωάννης Καντακουζηνός.
Εξάμηνο: 4o 2014-12-15 01:47:23 663
[Play] Διάλεξη 10 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Γεώργιος Ακροπολίτης. Κείμενο: Η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο.
Εξάμηνο: 4o 2014-12-11 01:44:38 688
[Play] Διάλεξη 9 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ιωάννης Κίναμος. Κείμενο: Η ανάκτηση της Κασταμονής από τον Ιωάννη Β' Κομνηνό. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Νικήτας Χωνιάτης.
Εξάμηνο: 4o 2014-12-09 01:25:24 608
[Play] Διάλεξη 8 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Άννα Κομνηνή. Κείμενο: Η γέννηση μιας πριγκίπισσας. Μιχαήλ Γλυκάς, Ιωάννης Κίναμος. Κείμενο:Η ανάκτηση της Κασταμονής από τον Ιωάννη Β' Κομνηνό
Εξάμηνο: 4o 2014-11-20 01:54:12 604
[Play] Διάλεξη 7 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Άννα Κομνηνή. Κείμενο: Η εκποίηση των ιερών σκευών από τον Αλέξιο Α' Κομνηνό
Εξάμηνο: 4o 2014-11-13 01:51:31 647
[Play] Διάλεξη 6 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ιωάννης Σκυλίτζης, Νικηφόρος Βρυέννιος, Άννα Κομνηνή
Εξάμηνο: 4o 2014-11-06 01:48:46 671
[Play] Διάλεξη 5 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Μιχαήλ Ατταλειάτης και το έργο του. Κείμενο: Η μάχη του Μαντζικέρτ (μέρος 2ο)
Εξάμηνο: 4o 2014-10-30 00:39:00 500
[Play] Διάλεξη 4 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Μιχαήλ Ατταλειάτης και το έργο του. Κείμενο: Η μάχη του Μαντζικέρτ (μέρος 1ο)
Εξάμηνο: 4o 2014-10-23 02:09:17 684
[Play] Διάλεξη 3 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Μιχαήλ Ψελλός και το έργο του: Χρονογραφία - Ιστορία Σύντομος
Εξάμηνο: 4o 2014-10-16 01:58:59 567
[Play] Διάλεξη 2 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Μιχαήλ Ψελλός και το έργο του: Χρονογραφία
Εξάμηνο: 4o 2014-10-09 01:59:45 804
[Play] Διάλεξη 1 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Εισαγωγικό Μάθημα
Εξάμηνο: 4o 2014-10-02 02:08:18 1106
Top