Βρέθηκαν 320 αποτελέσματα   RSS     Φυσική [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διάλεξη 9 2013 01:26:29
[Play] Διάλεξη 10 2013 01:30:01
[Play] The Geometry of Quantum Hall Effect: An Effective Action for all Dimensions  / Διάλεξη 3 2017 00:41:03
[Play] Peccei-Quinn transition and supersymmetric hybrid inflation  / Διάλεξη 3 2017 00:32:57
[Play] Διάλεξη 5 2013 01:24:18
[Play] New Developments on Gauge/Gravity duality with Anisotropies  / Διάλεξη 11 2017 00:30:39
[Play] Recent LHCb results  / Διάλεξη 1 2017 00:44:58
[Play] Self Interacting Right-Handed neutrino Dark Matter and Small Scale Cosmology "crisis"  / Διάλεξη 2 2017 00:53:25
[Play] The QUBIC telescope for B-mode polarization in the CMB  / Διάλεξη 3 2017 00:44:02
[Play] Διάλεξη 8 2013 01:27:58
[Play] Διάλεξη 21 2013 01:26:37
[Play] Physics activities of the ATLAS Thessaloniki group  / Διάλεξη 4 2017 00:36:01
[Play] The FCC-ee  / Διάλεξη 2 2017 00:41:20
[Play] Cuts of Feynman Integrals in Baikov representation  / Διάλεξη 7 2017 00:33:03
[Play] Exactness from symmetries in interacting current algebra theories  / Διάλεξη 5 2017 00:30:46
[Play] Gravitational Waves and Leptogenesis from Higgs Inflation in Supergravity  / Διάλεξη 7 2017 00:30:47
[Play] Highlights from searches for supersymmetry in ATLAS  / Διάλεξη 8 2017 00:40:20
[Play] Διάλεξη 22 2013 01:22:56
[Play] Forward Physics with the CMS - CASTOR calorimiter  / Διάλεξη 7 2017 00:31:06
[Play] Beyond Perturbative QFT  / Διάλεξη 2 2017 00:44:32
Top