Βρέθηκαν 320 αποτελέσματα   RSS     Φυσική [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] The Phase II Upgrade of the CMS Tracker  / Διάλεξη 3 2017 00:31:14
[Play] Διάλεξη 13 2013 01:21:06
[Play] Feynman rules for the Standard Model Effective Field Theory in Rξ -gauge  / Διάλεξη 13 2017 00:27:33
[Play] Διάλεξη 18 2013 01:24:39
[Play] Top production with ATLAS  / Διάλεξη 9 2017 00:37:37
[Play] Dark Matter – Dark Energy Unification in Shift-Symmetric Galileon Theories  / Διάλεξη 6 2017 00:30:41
[Play] Διάλεξη 17 2013 01:21:00
[Play] All-loop non-abelian Thirring model  / Διάλεξη 8 2017 00:23:48
[Play] Novel Detector Developments: The Picosecond-Micromegas  / Διάλεξη 5 2017 00:30:23
[Play] High energy neutrino emission from black hole microquasars  / Διάλεξη 4 2017 00:27:22
[Play] Scalar emission by higher-dimensional Schwarzschild-dS black holes  / Διάλεξη 12 2017 00:23:46
[Play] Yangian and SUSY symmetry of High Spin Parton Splitting Amplitudes in Generalised Yang-Mills Theory  / Διάλεξη 6 2017 00:34:17
[Play] From linear to non-linear SUSY and back again  / Διάλεξη 6 2017 00:23:30
[Play] Aspects of string phenomenology and scale hierarchies  / Διάλεξη 1 2017 00:51:15
[Play] Novel Axion Detection by Absorption in Atoms  / Διάλεξη 7 2017 00:31:39
[Play] Prospects of the WZ analysis at 13 TeV  / Διάλεξη 8 2017 00:24:02
[Play] STRINGPHENO2016: 15th conference in the String Phenomenology Conference series 20-24 June 2016, Ioannina (5th part)  / Ημέρα 4 2016 00:32:46
[Play] STRINGPHENO2016: 15th conference in the String Phenomenology Conference series 20-24 June 2016, Ioannina (4th part)  / Ημέρα 3 2016 00:36:16
[Play] Διάλεξη 4 2013 01:27:25
[Play] STRINGPHENO2016: 15th conference in the String Phenomenology Conference series 20-24 June 2016, Ioannina (4th part)  / Ημέρα 4 2016 00:37:41
Top