Βρέθηκαν 29 αποτελέσματα   RSS     7th International Congress on Interpersonal Acceptance & Rejection [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] CLOSING CEREMONY (Ceremony Hall)  / Ημέρα 4 2018 00:21:10
[Play] SYMPOSIUM 3 (S. Karagiorgas Amphitheatre II) IPARTheory Research in Greece: The example of Crete Chair: Akis Giovazolias Discussant: Elias Kourkoutas (part 1)  / Ημέρα 4 2018 01:03:53
[Play] SYMPOSIUM 3 (S. Karagiorgas Amphitheatre II) IPARTheory Research in Greece: The example of Crete Chair: Akis Giovazolias Discussant: Elias Kourkoutas (part 2)  / Ημέρα 4 2018 00:18:34
[Play] Psychological and Behavioral Adjustment in Adolescence (Deski Room) Chair: Parminder Parmar  / Ημέρα 4 2018 00:09:36
[Play] The Warmth Dimension (S. Karagiorgas Amphitheatre II) Chair: Artemis Giotsa  / Ημέρα 3 2018 00:58:16
[Play] School Adjustment and Behavioral Evaluation in different contexts (Deski Room) Chair: Andreas Zergiotis  / Ημέρα 3 2018 01:34:00
[Play] Family Interactions (S. Karagiorgas Amphitheatre II) Chair: Akis Giovazolias  / Ημέρα 3 2018 00:18:20
[Play] Parental Acceptance in Adolescence (S. Karagiorgas Amphitheatre II) Chair: Glavak-Tkalić  / Ημέρα 3 2018 00:34:53
[Play] Parental Acceptance in Adulthood (Deski Room) Chair: Abdul Khaleque  / Ημέρα 3 2018 00:52:29
[Play] Brief Presentation of 8th ICIAR, to be held in Porto, Portugal in 2020 (S. Karagiorgas Amphitheatre II) Francisco Machado  / Ημέρα 3 2018 00:09:20
[Play] Practice and Research (S. Karagiorgas Amphitheatre II) Chair: Farah Malik  / Ημέρα 3 2018 00:40:08
[Play] Family Interactions (Deski Room) Chair: Akis Giovazolias (part 1)  / Ημέρα 3 2018 00:12:03
[Play] Family Interactions (Deski Room) Chair: Akis Giovazolias (part 2)  / Ημέρα 3 2018 00:45:29
[Play] Loneliness & Forgiveness (S. Karagiorgas Amphitheatre II) Chair: Kamal Uddin  / Ημέρα 2 2018 00:42:20
[Play] Fear of Intimacy (Deski Room) Chair: Ronald Rohner  / Ημέρα 2 2018 01:25:39
[Play] Methodological Issues (S. Karagiorgas Amphitheatre II) Chair: Vincenzo Paolo Senese  / Ημέρα 2 2018 01:32:21
[Play] Sexuality and IPART (Deski Room) Chair: Panayiotis Kordoutis  / Ημέρα 2 2018 01:24:31
[Play] Keynote Speaker (S. Karagiorgas Amphitheatre II) PROF. AMANDA DENES  / Ημέρα 2 2018 00:56:37
[Play] SYMPOSIUM 2 (S. Karagiorgas Amphitheatre II) Recent developments in IPART theory and research: conceptual links and clinical applications. Chair : Panayiotis Kordoutis Discussant : Anastasios Stalikas  / Ημέρα 2 2018 01:46:53
[Play] Psychological and Behavioral Adjustment in Adults and Young Adults (Deski Room) Chair: Kamal Uddin  / Ημέρα 2 2018 00:43:50
Top