Βρέθηκαν 41 αποτελέσματα   RSS     HEP 2017: Recent Developments in High Energy Physics and Cosmology [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ceremony in honour of Emeritus Professor Emmanouil Dris 2017 00:18:23
[Play] Massive perturbations in the Kerr-Newman-(anti) de Sitter black hole background  / Διάλεξη 10 2017 00:31:10
[Play] Non-susy model relates CDM directly to the observed primordial magnetic fields  / Διάλεξη 5 2017 00:29:38
[Play] Aspects of string phenomenology and scale hierarchies  / Διάλεξη 1 2017 00:51:15
[Play] Novel Axion Detection by Absorption in Atoms  / Διάλεξη 7 2017 00:31:39
[Play] From linear to non-linear SUSY and back again  / Διάλεξη 6 2017 00:23:30
[Play] Prospects of the WZ analysis at 13 TeV  / Διάλεξη 8 2017 00:24:02
[Play] High energy neutrino emission from black hole microquasars  / Διάλεξη 4 2017 00:27:22
[Play] Scalar emission by higher-dimensional Schwarzschild-dS black holes  / Διάλεξη 12 2017 00:23:46
[Play] All-loop non-abelian Thirring model  / Διάλεξη 8 2017 00:23:48
[Play] Dark Matter – Dark Energy Unification in Shift-Symmetric Galileon Theories  / Διάλεξη 6 2017 00:30:41
[Play] Yangian and SUSY symmetry of High Spin Parton Splitting Amplitudes in Generalised Yang-Mills Theory  / Διάλεξη 6 2017 00:34:17
[Play] Novel Detector Developments: The Picosecond-Micromegas  / Διάλεξη 5 2017 00:30:23
[Play] Beyond Perturbative QFT  / Διάλεξη 2 2017 00:44:32
[Play] Gravitational Waves and Leptogenesis from Higgs Inflation in Supergravity  / Διάλεξη 7 2017 00:30:47
[Play] The Phase II Upgrade of the CMS Tracker  / Διάλεξη 3 2017 00:31:14
[Play] Forward Physics with the CMS - CASTOR calorimiter  / Διάλεξη 7 2017 00:31:06
[Play] Exactness from symmetries in interacting current algebra theories  / Διάλεξη 5 2017 00:30:46
[Play] The FCC-ee  / Διάλεξη 2 2017 00:41:20
[Play] Feynman rules for the Standard Model Effective Field Theory in Rξ -gauge  / Διάλεξη 13 2017 00:27:33
Top