Βρέθηκαν 41 αποτελέσματα   RSS     HEP 2017: Recent Developments in High Energy Physics and Cosmology [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Welcome 2017 00:04:33
[Play] Aspects of string phenomenology and scale hierarchies  / Διάλεξη 1 2017 00:51:15
[Play] Radiative symmetry breaking from exact UV fixed points  / Διάλεξη 2 2017 00:44:32
[Play] Peccei-Quinn transition and supersymmetric hybrid inflation  / Διάλεξη 3 2017 00:32:57
[Play] High energy neutrino emission from black hole microquasars  / Διάλεξη 4 2017 00:27:22
[Play] Non-susy model relates CDM directly to the observed primordial magnetic fields  / Διάλεξη 5 2017 00:29:38
[Play] Dark Matter – Dark Energy Unification in Shift-Symmetric Galileon Theories  / Διάλεξη 6 2017 00:30:41
[Play] Gravitational Waves and Leptogenesis from Higgs Inflation in Supergravity  / Διάλεξη 7 2017 00:30:47
[Play] All-loop non-abelian Thirring model  / Διάλεξη 8 2017 00:23:48
[Play] Gravitino thermal production  / Διάλεξη 9 2017 00:29:16
[Play] Massive perturbations in the Kerr-Newman-(anti) de Sitter black hole background  / Διάλεξη 10 2017 00:31:10
[Play] New Developments on Gauge/Gravity duality with Anisotropies  / Διάλεξη 11 2017 00:30:39
[Play] Scalar emission by higher-dimensional Schwarzschild-dS black holes  / Διάλεξη 12 2017 00:23:46
[Play] Feynman rules for the Standard Model Effective Field Theory in Rξ -gauge  / Διάλεξη 13 2017 00:27:33
[Play] Recent LHCb results  / Διάλεξη 1 2017 00:44:58
[Play] Beyond Perturbative QFT  / Διάλεξη 2 2017 00:44:32
[Play] The Geometry of Quantum Hall Effect: An Effective Action for all Dimensions  / Διάλεξη 3 2017 00:41:03
[Play] Effective Description of Dark Matter as a Viscous Fluid  / Διάλεξη 4 2017 00:34:58
[Play] Novel Detector Developments: The Picosecond-Micromegas  / Διάλεξη 5 2017 00:30:23
[Play] The ATLAS New Small Wheel Upgrade and the construction of Micromegas at AUTH  / Διάλεξη 6 2017 00:29:49
Top