Βρέθηκαν 188 αποτελέσματα   RSS     Ρίζος Ιωάννης [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] (Minimal Dark Matter)^2  / Διάλεξη 5 2017 00:29:56
[Play] A Time Projection Chamber for the International Linear Collider  / Διάλεξη 1 2017 00:37:37
[Play] ATLAS highlights  / Διάλεξη 1 2017 00:47:59
[Play] Gravitino thermal production  / Διάλεξη 9 2017 00:29:16
[Play] New Generation of UV, IR and γ - ray sensors with Carbon Nano-Tubes (CNT)  / Διάλεξη 9 2017 00:24:53
[Play] The Geometry of Quantum Hall Effect: An Effective Action for all Dimensions  / Διάλεξη 3 2017 00:41:03
[Play] Effective Description of Dark Matter as a Viscous Fluid  / Διάλεξη 4 2017 00:34:58
[Play] Superconformal Symmetry near Horizons  / Διάλεξη 4 2017 00:42:27
[Play] Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε έναν Κόσμο που Αλλάζουν. 25-27 Μαΐου 2016 Ιωάννινα - αίθουσα 1 (μέρος 4ο)  / Ημέρα 2 2016 01:28:18
[Play] The ATLAS New Small Wheel Upgrade and the construction of Micromegas at AUTH  / Διάλεξη 6 2017 00:29:49
[Play] Η σύγχρονη διαχείριση του καρκίνου του μαστού: από την διάγνωση στην αποκατάσταση 14/05/2016  / Μέρος 6 2016 01:54:01
[Play] Η σύγχρονη διαχείριση του καρκίνου του μαστού: από την διάγνωση στην αποκατάσταση 14/05/2016  / Μέρος 1 2016 00:49:24
[Play] Η σύγχρονη διαχείριση του καρκίνου του μαστού: από την διάγνωση στην αποκατάσταση 14/05/2016  / Μέρος 4 2016 02:22:07
[Play] Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε έναν Κόσμο που Αλλάζουν. 25-27 Μαΐου 2016 Ιωάννινα - αίθουσα 1 (μέρος 2ο)  / Ημέρα 3 2016 02:08:44
[Play] Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε έναν Κόσμο που Αλλάζουν. 25-27 Μαΐου 2016 Ιωάννινα - (μέρος 5ο)  / Ημέρα 3 2016 01:40:06
[Play] Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε έναν Κόσμο που Αλλάζουν. 25-27 Μαΐου 2016 Ιωάννινα - (μέρος 6ο)  / Ημέρα 3 2016 01:55:22
[Play] Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε έναν Κόσμο που Αλλάζουν. 25-27 Μαΐου 2016 Ιωάννινα (μέρος 5ο)  / Ημέρα 2 2016 01:51:03
[Play] Η σύγχρονη διαχείριση του καρκίνου του μαστού: από την διάγνωση στην αποκατάσταση 14/05/2016  / Μέρος 3 2016 01:17:07
[Play] Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε έναν Κόσμο που Αλλάζουν. 25-27 Μαΐου 2016 Ιωάννινα (μέρος 1ο)  / Ημέρα 2 2016 02:13:33
[Play] Η σύγχρονη διαχείριση του καρκίνου του μαστού: από την διάγνωση στην αποκατάσταση 14/05/2016  / Μέρος 5 2016 01:30:57
Top