Βρέθηκαν 41 αποτελέσματα   RSS     HEP 2017: Recent Developments in High Energy Physics and Cosmology [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Cuts of Feynman Integrals in Baikov representation  / Διάλεξη 7 2017 00:33:03
[Play] Prospects of the WZ analysis at 13 TeV  / Διάλεξη 8 2017 00:24:02
[Play] Top production with ATLAS  / Διάλεξη 9 2017 00:37:37
[Play] Ceremony in honour of Emeritus Professor Emmanouil Dris 2017 00:18:23
[Play] ATLAS highlights  / Διάλεξη 1 2017 00:47:59
[Play] Self Interacting Right-Handed neutrino Dark Matter and Small Scale Cosmology "crisis"  / Διάλεξη 2 2017 00:53:25
[Play] The QUBIC telescope for B-mode polarization in the CMB  / Διάλεξη 3 2017 00:44:02
[Play] Superconformal Symmetry near Horizons  / Διάλεξη 4 2017 00:42:27
[Play] Exactness from symmetries in interacting current algebra theories  / Διάλεξη 5 2017 00:30:46
[Play] Yangian and SUSY symmetry of High Spin Parton Splitting Amplitudes in Generalised Yang-Mills Theory  / Διάλεξη 6 2017 00:34:17
[Play] Forward Physics with the CMS - CASTOR calorimiter  / Διάλεξη 7 2017 00:31:06
[Play] Highlights from searches for supersymmetry in ATLAS  / Διάλεξη 8 2017 00:40:20
[Play] New Generation of UV, IR and γ - ray sensors with Carbon Nano-Tubes (CNT)  / Διάλεξη 9 2017 00:24:53
[Play] A Time Projection Chamber for the International Linear Collider  / Διάλεξη 1 2017 00:37:37
[Play] The FCC-ee  / Διάλεξη 2 2017 00:41:20
[Play] The Phase II Upgrade of the CMS Tracker  / Διάλεξη 3 2017 00:31:14
[Play] Physics activities of the ATLAS Thessaloniki group  / Διάλεξη 4 2017 00:36:01
[Play] (Minimal Dark Matter)^2  / Διάλεξη 5 2017 00:29:56
[Play] From linear to non-linear SUSY and back again  / Διάλεξη 6 2017 00:23:30
[Play] Novel Axion Detection by Absorption in Atoms  / Διάλεξη 7 2017 00:31:39
Top