Βρέθηκαν 320 αποτελέσματα   RSS     Φυσική [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Gravitino thermal production  / Διάλεξη 9 2017 00:29:16
[Play] High energy neutrino emission from black hole microquasars  / Διάλεξη 4 2017 00:27:22
[Play] Highlights from searches for supersymmetry in ATLAS  / Διάλεξη 8 2017 00:40:20
[Play] Massive perturbations in the Kerr-Newman-(anti) de Sitter black hole background  / Διάλεξη 10 2017 00:31:10
[Play] Multi-Wavelength Studies of the Solar Atmosphere: Celebrating the Career of Costas Alissandrakis. (Part 1)  / Ημέρα 1 2015 03:36:22
[Play] Multi-Wavelength Studies of the Solar Atmosphere: Celebrating the Career of Costas Alissandrakis. (Part 2)  / Ημέρα 1 2015 02:44:46
[Play] Multi-Wavelength Studies of the Solar Atmosphere: Celebrating the Career of Costas Alissandrakis. (Part 3)  / Ημέρα 4 2015 02:03:48
[Play] Multi-Wavelength Studies of the Solar Atmosphere: Celebrating the Career of Costas Alissandrakis. (Part 4)  / Ημέρα 4 2015 01:12:41
[Play] Multi-Wavelength Studies of the Solar Atmosphere: Celebrating the Career of Costas Alissandrakis. (Part 5)  / Ημέρα 4 2015 03:20:20
[Play] New Developments on Gauge/Gravity duality with Anisotropies  / Διάλεξη 11 2017 00:30:39
[Play] New Generation of UV, IR and γ - ray sensors with Carbon Nano-Tubes (CNT)  / Διάλεξη 9 2017 00:24:53
[Play] Non-susy model relates CDM directly to the observed primordial magnetic fields  / Διάλεξη 5 2017 00:29:38
[Play] Novel Axion Detection by Absorption in Atoms  / Διάλεξη 7 2017 00:31:39
[Play] Novel Detector Developments: The Picosecond-Micromegas  / Διάλεξη 5 2017 00:30:23
[Play] PLANCK 2015: From the Planck Scale to the Electroweak Scale  / Ημέρα 3 2015 03:53:17
[Play] PLANCK 2015: From the Planck Scale to the Electroweak Scale  / Ημέρα 4 2015 05:27:37
[Play] PLANCK 2015: From the Planck Scale to the Electroweak Scale  / Ημέρα 5 2015 05:07:02
[Play] PLANCK 2015: From the Planck Scale to the Electroweak Scale (μέρος 1ο)  / Ημέρα 1 2015 03:18:25
[Play] PLANCK 2015: From the Planck Scale to the Electroweak Scale (μέρος 1ο)  / Ημέρα 2 2015 04:18:41
[Play] PLANCK 2015: From the Planck Scale to the Electroweak Scale (μέρος 2ο)  / Ημέρα 1 2015 03:49:32
Top