Βρέθηκαν 320 αποτελέσματα   RSS     Φυσική [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] (Minimal Dark Matter)^2  / Διάλεξη 5 2017 00:29:56
[Play] A Time Projection Chamber for the International Linear Collider  / Διάλεξη 1 2017 00:37:37
[Play] ATLAS highlights  / Διάλεξη 1 2017 00:47:59
[Play] All-loop non-abelian Thirring model  / Διάλεξη 8 2017 00:23:48
[Play] Aspects of string phenomenology and scale hierarchies  / Διάλεξη 1 2017 00:51:15
[Play] Beyond Perturbative QFT  / Διάλεξη 2 2017 00:44:32
[Play] Beyond the standard models of particle physics and cosmology  / Μέρος 1 2015 00:42:09
[Play] Beyond the standard models of particle physics and cosmology  / Μέρος 2 2015 01:47:34
[Play] Beyond the standard models of particle physics and cosmology  / Μέρος 3 2015 02:16:36
[Play] Beyond the standard models of particle physics and cosmology  / Μέρος 4 2015 02:33:48
[Play] Ceremony in honour of Emeritus Professor Emmanouil Dris 2017 00:18:23
[Play] Closing 2017 00:04:31
[Play] Cuts of Feynman Integrals in Baikov representation  / Διάλεξη 7 2017 00:33:03
[Play] Dark Matter – Dark Energy Unification in Shift-Symmetric Galileon Theories  / Διάλεξη 6 2017 00:30:41
[Play] Effective Description of Dark Matter as a Viscous Fluid  / Διάλεξη 4 2017 00:34:58
[Play] Exactness from symmetries in interacting current algebra theories  / Διάλεξη 5 2017 00:30:46
[Play] Feynman rules for the Standard Model Effective Field Theory in Rξ -gauge  / Διάλεξη 13 2017 00:27:33
[Play] Forward Physics with the CMS - CASTOR calorimiter  / Διάλεξη 7 2017 00:31:06
[Play] From linear to non-linear SUSY and back again  / Διάλεξη 6 2017 00:23:30
[Play] Gravitational Waves and Leptogenesis from Higgs Inflation in Supergravity  / Διάλεξη 7 2017 00:30:47
Top