Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα   RSS     ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Διάλεξη 1 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Εισαγωγικό Μάθημα
Εξάμηνο: 4o 2014-10-02 02:08:18 1226
[Play] Διάλεξη 2 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Μιχαήλ Ψελλός και το έργο του: Χρονογραφία
Εξάμηνο: 4o 2014-10-09 01:59:45 883
[Play] Διάλεξη 3 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Μιχαήλ Ψελλός και το έργο του: Χρονογραφία - Ιστορία Σύντομος
Εξάμηνο: 4o 2014-10-16 01:58:59 639
[Play] Διάλεξη 4 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Μιχαήλ Ατταλειάτης και το έργο του. Κείμενο: Η μάχη του Μαντζικέρτ (μέρος 1ο)
Εξάμηνο: 4o 2014-10-23 02:09:17 748
[Play] Διάλεξη 5 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Μιχαήλ Ατταλειάτης και το έργο του. Κείμενο: Η μάχη του Μαντζικέρτ (μέρος 2ο)
Εξάμηνο: 4o 2014-10-30 00:39:00 573
[Play] Διάλεξη 6 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ιωάννης Σκυλίτζης, Νικηφόρος Βρυέννιος, Άννα Κομνηνή
Εξάμηνο: 4o 2014-11-06 01:48:46 749
[Play] Διάλεξη 7 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Άννα Κομνηνή. Κείμενο: Η εκποίηση των ιερών σκευών από τον Αλέξιο Α' Κομνηνό
Εξάμηνο: 4o 2014-11-13 01:51:31 727
[Play] Διάλεξη 8 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Άννα Κομνηνή. Κείμενο: Η γέννηση μιας πριγκίπισσας. Μιχαήλ Γλυκάς, Ιωάννης Κίναμος. Κείμενο:Η ανάκτηση της Κασταμονής από τον Ιωάννη Β' Κομνηνό
Εξάμηνο: 4o 2014-11-20 01:54:12 664
[Play] Διάλεξη 9 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ιωάννης Κίναμος. Κείμενο: Η ανάκτηση της Κασταμονής από τον Ιωάννη Β' Κομνηνό. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Νικήτας Χωνιάτης.
Εξάμηνο: 4o 2014-12-09 01:25:24 673
[Play] Διάλεξη 10 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Γεώργιος Ακροπολίτης. Κείμενο: Η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο.
Εξάμηνο: 4o 2014-12-11 01:44:38 765
[Play] Διάλεξη 11 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Γεώργιος Παχυμέρης, Ιωάννης Καντακουζηνός.
Εξάμηνο: 4o 2014-12-15 01:47:23 752
[Play] Διάλεξη 12 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ιωάννης Καντακουζηνός, Νικηφόρος Γρηγοράς, Μιχαήλ Δούκας, Γεώργιος Χαλκοκονδύλης, Μιχαήλ Κριτόβουλος.
Εξάμηνο: 4o 2014-12-16 01:23:06 811
[Play] Διάλεξη 13 (Γεωργακόπουλος ΔημήτριοςΛέκτορας)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΙ ΙΙ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Γεώργιος Σφραντζής. Κείμενο: Μιχαήλ Δούκας, Η περιγραφή της Αλώσεως.
Εξάμηνο: 4o 2014-12-18 01:41:08 872
Top