Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα   RSS     Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Διάλεξη 1 (Μπενάτσης ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Εισαγωγή
Εξάμηνο: 8o 2013-02-27 01:58:02 346
[Play] Διάλεξη 2 (Μπενάτσης ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Νεανικά Ποιήματα
Εξάμηνο: 8o 2013-03-06 01:51:47 166
[Play] Διάλεξη 3 (Μπενάτσης ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ερωτική Αναζήτηση
Εξάμηνο: 8o 2013-03-13 01:37:51 106
[Play] Διάλεξη 4 (Μπενάτσης ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ποιητική Λειτουργία
Εξάμηνο: 8o 2013-03-20 01:56:54 86
[Play] Διάλεξη 5 (Μπενάτσης ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Το Ερωτικό Στοιχείο
Εξάμηνο: 8o 2013-03-27 01:35:14 100
[Play] Διάλεξη 6 (Μπενάτσης ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Το Δέντρο
Εξάμηνο: 8o 2013-04-03 01:48:19 81
[Play] Διάλεξη 7 (Μπενάτσης ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Τα Νηπενθή
Εξάμηνο: 8o 2013-04-10 00:52:05 106
[Play] Διάλεξη 8 (Μπενάτσης ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ελεγεία
Εξάμηνο: 8o 2013-04-18 01:51:16 169
[Play] Διάλεξη 9 (Μπενάτσης ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Στροφή προς άλλες καταστάσεις
Εξάμηνο: 8o 2013-04-24 01:45:50 90
[Play] Διάλεξη 10 (Μπενάτσης ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ανάλυση του Πραγματικού
Εξάμηνο: 8o 2013-05-15 02:16:53 88
[Play] Διάλεξη 11 (Μπενάτσης ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μερικά Ενδιαφέροντα Ποιήματα
Εξάμηνο: 8o 2013-05-22 02:18:18 119
[Play] Διάλεξη 12 (Μπενάτσης ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Υστεροφημία του Ποιητή
Εξάμηνο: 8o 2013-05-23 02:10:41 97
[Play] Διάλεξη 13 (Μπενάτσης ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ανακεφαλαίωση
Εξάμηνο: 8o 2013-05-29 01:43:55 144
Top