Βρέθηκαν 56 αποτελέσματα   RSS     Επιστήμες Υγείας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διάλεξη 2 2013 02:07:24
[Play] Διάλεξη 3 2013 03:45:30
[Play] Διάλεξη 1 2013 02:36:15
[Play] Διάλεξη 1 2014 01:11:18
[Play] Διάλεξη 4 2014 02:21:54
[Play] Διάλεξη 3 2014 02:24:14
[Play] Διάλεξη 5 2013 02:00:15
[Play] Διάλεξη 2 2014 02:05:17
[Play] Διάλεξη 6 2014 01:58:31
[Play] Δ’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – Στρογγυλό Τραπέζι: Παράθυρα ευκαιρίας και Εκπαίδευση: "Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση" ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μαρία Ζαφρανά, Γεωργία Παπαντωνίου, Ιωάννης Ντακούμης  / Ημέρα 2 2018 01:07:58
[Play] Διάλεξη 11 2014 04:12:27
[Play] Διάλεξη 11 2013 02:21:04
[Play] Διάλεξη 7 2014 00:46:41
[Play] Διάλεξη 5 2014 00:49:24
[Play] Διάλεξη 4 2013 00:49:52
[Play] Διάλεξη 6 2013 02:35:41
[Play] Διάλεξη 12 2013 01:33:06
[Play] Διάλεξη 9 2013 01:51:40
[Play] Διάλεξη 8 2014 01:22:47
[Play] Διάλεξη 9 2014 02:50:29
Top