Βρέθηκαν 123 αποτελέσματα   RSS     ΣΥΝΕΔΡΙΑ [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 1nd Early Childhood Pedagogy Symposium: «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού: Πρακτικές Ασκήσεις Φοιτητών και Νέες Μορφές Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης» (part 1)  / Ημέρα 1 2013 00:41:11
[Play] 1nd Early Childhood Pedagogy Symposium: «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού: Πρακτικές Ασκήσεις Φοιτητών και Νέες Μορφές Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης» (part 2)  / Ημέρα 1 2013 01:52:28
[Play] 1nd Early Childhood Pedagogy Symposium: «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού: Πρακτικές Ασκήσεις Φοιτητών και Νέες Μορφές Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης» (part 3)  / Ημέρα 1 2013 01:41:16
[Play] 1nd Early Childhood Pedagogy Symposium: «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού: Πρακτικές Ασκήσεις Φοιτητών και Νέες Μορφές Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης» (part 1)  / Ημέρα 2 2013 03:15:37
[Play] 1nd Early Childhood Pedagogy Symposium: «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού: Πρακτικές Ασκήσεις Φοιτητών και Νέες Μορφές Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης» (part 2)  / Ημέρα 2 2013 01:38:08
[Play] 2nd Early Childhood Pedagogy Symposium: Transformative Pedagogy and Learning in the Early Years, 15-17 May 2015, Ioannina (part 1)  / Ημέρα 1 2015 00:39:33
[Play] 2nd Early Childhood Pedagogy Symposium: Transformative Pedagogy and Learning in the Early Years, 15-17 May 2015, Ioannina (part 2)  / Ημέρα 1 2015 02:29:22
[Play] 2nd Early Childhood Pedagogy Symposium: Transformative Pedagogy and Learning in the Early Years, 15-17 May 2015, Ioannina (part 1)  / Ημέρα 2 2015 01:37:09
[Play] 2nd Early Childhood Pedagogy Symposium: Transformative Pedagogy and Learning in the Early Years, 15-17 May 2015, Ioannina (part 2)  / Ημέρα 2 2015 01:17:01
[Play] 2nd Early Childhood Pedagogy Symposium: Transformative Pedagogy and Learning in the Early Years, 15-17 May 2015, Ioannina (part 3)  / Ημέρα 2 2015 03:21:20
[Play] 2nd Early Childhood Pedagogy Symposium: Transformative Pedagogy and Learning in the Early Years, 15-17 May 2015, Ioannina (part 1)  / Ημέρα 3 2015 03:40:07
[Play] 2nd Early Childhood Pedagogy Symposium: Transformative Pedagogy and Learning in the Early Years, 15-17 May 2015, Ioannina (part 2)  / Ημέρα 3 2015 00:49:22
[Play] 2nd Early Childhood Pedagogy Symposium: Transformative Pedagogy and Learning in the Early Years, 15-17 May 2015, Ioannina (part 3)  / Ημέρα 3 2015 00:38:44
[Play] Beyond the standard models of particle physics and cosmology  / Μέρος 1 2015 00:42:09
[Play] Beyond the standard models of particle physics and cosmology  / Μέρος 2 2015 01:47:34
[Play] Beyond the standard models of particle physics and cosmology  / Μέρος 3 2015 02:16:36
[Play] Beyond the standard models of particle physics and cosmology  / Μέρος 4 2015 02:33:48
[Play] PLANCK 2015: From the Planck Scale to the Electroweak Scale (μέρος 2ο)  / Ημέρα 1 2015 03:49:32
[Play] PLANCK 2015: From the Planck Scale to the Electroweak Scale (μέρος 1ο)  / Ημέρα 1 2015 03:18:25
[Play] PLANCK 2015: From the Planck Scale to the Electroweak Scale (μέρος 2ο)  / Ημέρα 2 2015 03:52:45
Top